Ankaray
ANKARAY WEB SİTESİ
Ankaray Fiziksel Yapısı

ANKARAY Sistemi Ankara'nın batısındaki AŞTİ istasyonundan şehrin doğu yakasındaki Dikimevi istasyonuna kadar uzanmaktadır. Tünel bölümleri, tüm hattın yaklaşık olarak % 90'ı kadardır. 11 adet yolcu istasyonunun adları; AŞTİ, Emek, Bahçelievler, Beşevler, Tandoğan, Maltepe, Demirtepe, Kızılay, Kolej, Kurtuluş ve Dikimevi'dir. Diğer Kamu Ulaşım Sistemlerine Bağlantılar ANKARAY Sisteminin, Söğütözü’ndeki şehirlerarası otobüs terminali AŞTİ, Ankara Metrosunun Kızılay İstasyonu ve Kurtuluş'taki banliyo treni ve diğer kamu taşım araçları gibi çeşitli toplu taşım sistemlerine bağlantıları vardır. Kontrol Merkezi ANKARAY Sisteminin ana kumanda merkezi, araçların bakım, onarım ve manevrası için Söğütözü'ndeki Atölye ile birlikte Depo alanına yerleştirilmiştir.

ANKARAY Sistemi Kapasite
Yolcu Kapasitesi Bilgileri (2013 yılında 40.172.260 yolcu taşınmıştır)
Bir Aracın Yolcu Taşıma Kapasitesi 300 Kişi
Bir Trenin Yolcu Taşıma Kapasitesi 900 Kişi
Saatte Tek Yönde Y. Taşıma Kapasitesi 16.000 Kişi
Günlük Ort. Yolcu Taşıma Kapasitesi 340.000 Kişi
Günlük Ortalama Taşınan Yolcu Sayısı 140.000 Kişi
Yıllık Ortalama Taşınan Yolcu Sayısı 40.000.000 Kişi

Acil Havalandırma
Şaftları Acil havalandırma şaftları her tünel bölümüne, tüneldeki dumanı dışarı çıkarmak veya yolcu istasyonlarındaki yangın anında kullanılmak amacı ile monte edilmiştir.

Kumanda Merkezi (MCR)
Tüp geçitten geçildiğinde, Ana Kumanda ve Depo Kumanda alanlarını içeren Kumanda Merkezine ulaşılır. Ana Kumanda alanında, Sinyalizasyon, SCADA ve Telsiz denetçileri, hattaki araçların işleyişini koordine eder. Güç kaynağı, yangın alarm, Kapalı Devre TV, kamu anons, yürüyen merdivenler, drenaj pompaları vb. yardımcı sistemlerin kullanımı ve/veya incelenmesi de yine bu kişiler tarafından yapılır. Kumanda Merkezindeki iyi bir görüş sağlanabilen Depo Kumanda alanından ise, manevra alanındaki araç hareketleri denetçi tarafından koordine edilir.

Manevra Alanı
Manevra alanında, 5 park, 2 manevra ve 1 test hattı vardır. Her park hattına iki araç park edebilir. Park hatlarında birisi araçların dış tarafının temizlenmesi için yıkama tesisi ile donatılmıştır. Diğer dört park hattının kenarındaki servis platformları, araçlara temizlik için girebilmek amacıyla konulmuştur. Takozdan takoza uzunluğu yaklaşık 520 m olan test hattı, araçların işletim sırasında testi için kullanılır. 6 Atölye hattını içeren hatlar dahil, tüm hatlar birbiri ile bağlantılıdır ve MCR'deki Depo Kumanda Alanından kontrol edilen 23 adet makas bunları birleştirir.

Duraklar arası ortalama uzaklık 795 m'dir ve tüm istasyonlar doğrusal bir hat üzerindedir. Uç istasyonların girişinden hemen önceki iki çift hat, orta platformlardan değişmeli işletmeye müsaade eder. 80 km/saat'lik azami hız ve ara istasyonlardaki planlanan kısa duruş süresi olan 20 saniye ile, olası seyir hızı 35 km/saat'tir.

Üçüncü Ray Sistemi
Araçlara cer gücünü sağlayan üçüncü ray sistemi hat boyunca monte edilmiştir. Tren dizileri için elektriksel güç temini yapar.

Acil Durum Havalandırma Şaftları
Havalandırma sistemi yangın olduğunda istasyonlara havalandırma şaftları vasıtasıyla dışarıdaki temiz havanın içeriye akımını sağlar, bunun anlamı istasyonlardaki veya tünellerdeki insanlara taze hava sağlamaktır. Acil Durum Havalandırma Sistemi bir havalandırma fanından ve her tünelde bir adet havalandırma şaftından oluşur. Yangın olduğunda tünel ya da istasyonlardaki duman tükenir.

Acil Durum Havalandırma Sistemi Ana Kumanda Odasındaki SCADA vasıtasıyla ya da istasyon amiri ofisinden manüel olarak "açılır".

Tünel Aydınlatma Sistemi
Tünel işletim ve güvenlik nedenleri için aydınlatılabilir. (yani denetleme esnasında ya da trenin arızalanması durumunda). Sistem, Ana Kumanda Odasından yürüme yoluna asgari 6 lüks ışıklandırma seviyesine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Trenlerin güç kaynağının kesilmesi durumunda (750V DC), aydınlatma Ana Kumanda Odasındaki SCADA sisteminden manüel ya da otomatik olarak açıp/kapatılır durdurulması sırasında yaratılan enerji geri 3. ray sistemine ya da tavana yerleştirilmiş havalandırılmış fren resistörlerine aktarılır.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Her Raylı sistem işletmeciliğinin öncelikli amacı; Hızlı ama güvenilir bir taşımacılığı gerçekleştirmektir. Ankaray sistemi de bu amaca yönelik güvenlik sistemleriyle donatılmıştır.

Ankaray İşletmesinde Kullanılmakta Olan Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
SCADA Sistemi  
Kesintisiz Güç Kaynağı – UPS  
Otomatik Tren Koruma Sistemi (ATP)  
Manyetik Tren Kontrolü (MTC)
 
Haberleşme Sistemi  
Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV)
 
Yangın Alarm ve Yangın Söndürme Sistemi